Rijbewijs

Welk rijbewijs heb ik nodig om een aanhangwagen of paardentrailer te trekken?

Bestuurders die een personenauto met aanhangwagen of paardentrailer besturen, blijken vaak niet over het juiste rijbewijs te beschikken.

Van belang hierbij zijn de volgende punten:

  • Het werkelijke gewicht (bijvoorbeeld op een weegbrug) van een voertuig is niet van belang. Wél van belang is de toegestane maximum massa (tmm) van een voertuig. De tmm van een auto of een aanhangwagen wordt vastgesteld door de fabrikant en staat (nog) niet altijd op het kentekenbewijs. De tmm komt ongeveer overeen met de optelsom van het ledige gewicht en laadvermogen. De tmm van autos en aanhangers is eventueel op te vragen bij de RDW. Ook kan de tmm worden gevonden op typeplaatjes die op of in voertuigen zijn aangebracht.
  • Gewone personenautos hebben óók een tmm. Vraag de tmm van uw personenauto na bij de RDW, zoek ernaar op typeplaatjes of raadpleeg het instructieboekje. De toegestane maximum massa van voertuigen is bepalend voor het juiste rijbewijs en daarmee dus ook voor de voorwaarden die in de verzekeringspolis van de auto staan.

Rijbewijs B of rijbewijs BE?

Rijbewijs B geeft de bevoegdheid tot het besturen van een personenauto (toegestane maximum massa [tmm] maximaal 3500 kg) terwijl daarachter altijd een aanhangwagen gekoppeld mag zijn waarvan de tmm hoogstens 750 kilo is. U mag dus, met alleen maar rijbewijs B, een auto rijden met een tmm van 3500 kg plus een aanhanger met een tmm van 750 kg, ofwel een tmm van 4250 kg in totaal. In bepaalde gevallen is met rijbewijs B toch een hogere tmm van de aanhangwagen mogelijk dan de genoemde 750 kg. Dit kan als tegelijkertijd aan twee voorwaarden wordt voldaan:

  • De tmm van de aanhangwagen mag niet hoger zijn dan de ledige massa van het motorrijtuig dat de aanhangwagen trekt.
  • De tmm van de totale combinatie mag niet meer bedragen dan 3500 kilo. Tel hiervoor de tmm van de auto en de aanhangwagen bij elkaar op.

Met rijbewijs BE bent u niet beperkt in de aanhangwagen die u mag trekken. Met een rijbewijs BE is de toegestane maximum massa van de totale combinatie niet van belang. Deze mag (veel) hoger zijn dan de 3500 kilo die geldt voor alleen maar rijbewijs B. Alleen voor het trekkende voertuig geldt, dat de tmm maximaal 3500 kilo mag zijn.

Welk rijbewijs – enkele voorbeelden

Hieronder zijn een aantal voorbeelden opgenomen van combinaties van motorrijtuigen en aanhangwagens met verschillende toegestane maximum massa's. Aan de hand van deze voorbeelden is te controleren welk rijbewijs vereist is voor de verschillende combinaties.

Voorbeeld 1

Ledige massa trekkend motorvoertuig: 700 kg
Toegestane maximum massa aanhangwagen: 730kg

Vereist: Rijbewijs B
Reden: Toegestane maximum massa van de aanhangwagen is minder dan 750kg

Voorbeeld 2

Ledige massa trekkend motorvoertuig: 750 kg
Toegestane maximum massa aanhangwagen: 950kg

Vereist: Rijbewijs BE
Reden: Toegestane maximum massa van de aanhangwagen is meer dan 750kg en is tevens meer dan de ledige massa van het trekkende motorvoertuig.

Voorbeeld 3

Ledige massa trekkend motorvoertuig: 2800 kg
Toegestane maximum massa aanhangwagen: 850kg

Vereist: Rijbewijs BE
Reden: Toegestane maximum massa van de aanhangwagen is meer dan 750kg en die van de totale combinatie bedraagt meer dan 3500kg.

Voorbeeld 4

Ledige massa trekkend motorvoertuig: 2800 kg
Toegestane maximum massa aanhangwagen: 740kg

Vereist: Rijbewijs BE
Reden: Toegestane maximum massa van de aanhangwagen en motorvoertuig is meer dan 3500 kg.

Voorbeeld 5

Ledige massa trekkend motorvoertuig: 1600 kg
Toegestane maximum massa aanhangwagen: 2000kg

Vereist: Rijbewijs BE
Reden: Toegestane maximum massa van de aanhangwagen is meer dan de ledige massa van het trekkende motorvoertuig en toegestane maximum massa van de totale combinatie bedraagt meer dan 3500kg.

Voorbeeld 6

Ledige massa trekkend motorvoertuig: 1450 kg
Toegestane maximum massa aanhangwagen: 1430kg

Vereist: Rijbewijs B
Reden: Toegestane maximum massa van de aanhangwagen is minder dan de ledige massa van het trekkende motorvoertuig en toegestane maximum massa van de totale combinatie bedraagt minder dan 3500kg.

TOP